คุตบะฮฺ และ โครงการของมัสยิดฯ
เสาร์ ที่ 18 เมษายน 2563
ชมเสวนา ในหัวข้อ
"มาตรการป้องกัน Covid-19 ระหว่างจิตสำนึกทางศาสนา กับ จิตสำนึกทางสังคม"
โดย ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
อัพเดทงานก่อสร้างมัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์ (สามวา)
กับความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารมัสยิดฯ
ทั้งภายนอกและภายใน
คุตบะฮฺวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563
โดย ครูฮารูน จารีย์
(ครูโรงเรียนดารุ้ลมู่ฮาญี่รีน)
ณ มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์ (สามวา)
เกี่ยวกับมัสยิดฯ
ประมวลภาพการรื้อถอนมัสยิดหลังเก่า
เพื่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ 
ประมวลภาพ ประวัติ และกิจกรรมของมัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์ (สามวา)
อัพเดทงานก่อสร้างมัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์ (สามวา)
และบรรยากาศรอบมัสยิดฯ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562


อบรมภาคฤดูร้อน
โรงเรียนซัรฟุ้ลอิสลาม
บทหนึ่ง ในซูเราะห์อัลอะห์ซาบ
อายะห์ที่ 63-73 "ท่านรอซู้ล (ซ.ล.) ทรงมีวจนะว่า
จงนำไปเผยแพร่ (อัลกรุอาน ถึงแม้จะมีเพียง หนึ่งอายะห์)
โดยอาจารย์ อาลี หวังพิทักษ์
#ฝ่ายไอทีและสารสนเทศ
ณ มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์ (สามวา)
กิจกรรมโรงเรียนซัรฟุ้ลอิสลาม
กิจกรรม "มุฮัรรอม" ฮ.ศ. 1441
ณ มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์ (สามวา)

มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์ (สามวา)

52 ซอยหทัยราษฎร์ 38
แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510

Powered by MakeWebEasy.com